• Gamtos gidai
  • Titulinis
  • Susisiekite

kodelAr pamenate, kada paskutinį kartą matėte žvaigždėtą dangų, mėgavotės rasotos žolės prilsilietimu, matavote akimis neaprėpiamą tolį? Kada paskutinį kartą buvote gamtoje?

Vis didėjantis tempas, gyvenimas išplėtotos civilizacijos sąlygomis, kur tiek daug naujųjų technikos priemonių, kur dienos bėga žiūrint pro "kompiuterio langą" nepastebimai izoliuoja mus nuo gamtos, ypač tuos žmones, kurie beveik neištrūksta iš miesto. Vadinasi, pasaulį pradedame suprasti tik iš knygų, televizijos, interneto. Toks pažinimas ir tikrasis susitikimas su gamta gali labai nustebinti. Pasak vieno garsaus etnologo, Pasaulį reikia jausti savo kūnu. Tai pats tikriausias Pasaulio jautimas...

Tokiam pajautimui artimiausias savas kraštas, dažnam iš mūsų vis dar neatrastas, nepažintas, neišvaikščiotas, neapžiūrėtas. Gal todėl pirmuosiuose mūsų susitikimuose su gamta galėtų padėti Žmogus, kuris gyvena joje, kuris myli gamtą ir niekada nebuvo praradęs ryšio su ja. Jis primins, kad santykiuose su gamta būtinas pažinimas, kuris prasideda nuo savo krašo gamtos, kultūros, istorijos žinojimo, reikšmės supratimo. Tokio žmogaus parodyti įdomūs, visus pojūčius įtraukiantys pasaulio pažinimo būdai gali tapti ne tik esmine prielaida naujam gamtos ir žmogaus ryšio atgimimui, bet ir tausojančio turizmo plėtrai bei visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo ugdymui. Todėl visų pirma reikia reikia žmogaus – gamtos ir pasaulio pažinimo vadovo, Gamtos Gido.

kas Gamtos gidas – tai tiltas tarp žmogaus ir gamtos, kurio veikla ugdo gamtai palankias vertybines nuostatas, derina savyje neformalųjį švietimą, aplinkosaugą ir rekreaciją. Siekia geresnio gamtos supratimo ir išsaugojimo.

Gamtos gidų tikslai – ugdyti meilę gamtai, per įdomias patirtis ir pojūčius skatinti didesnį krašto pažinimą, o kartu ir atsakomybę už gamtos įvairovės išsaugojimą. Formuoti gamtojautos principus, padeti suprasti lokalinių ir globalinių aplinkos procesų (tarpusavio sąveikos tarp gamtos, kultūros ir socialinio – ekonominio vystimosi) reikšmę, prapaguoti aplinkai draugišką elgeseną, didinti aplinkosauginį sąmoningumą.

Gamtos gido vedamos ekskursijos – tai visapusiškas krašto pažinimas, atskleidžiantis vietovės gamtinį, kultūrinį, istorinį reikšmingumą. Tai autentiškos patirties, šnekos, niekur neužrašytų, bet išgyventų padavimų perteikimas, kulinarinio paveldo paslapčių atskleidimas, prislietimas prie senųjų amatų, pabendravimas su vietos žmonėmis.

Gamtos gido misija – per pojūčius į pažinimą, per pažinimą į vertybinių nuostatų formavimą!

Gamtos gido vizija - išsaugoti vertybes per pažinimą.

Kur Saugomos teritorijos – erdvė talpinanti pačius vertingiausius gamtos ir kultūros objektus, o kartu ir viena iš pačių patraukliausių turizmo traukos zonų. Sukauptas vertybes būtina išsaugoti, su jomis supažindinant kuo daugiau žmonių, todėl viena iš labiausiai tinkamų formų pažinti saugomas teritorijas joms padarant minimalią žalą yra tausojančio turizmo propagavimas bei gamtos gidų veiklos jose populiarinimas.

Tokio turizmo plėtra, pritaikant kultūros vertybių potencialą, nėra skatinama tiek teisine, tiek finansine prasme (Nacionalinė turizmo plėtros 2007–2010 m. programa). Dažnai teritorijai vis dar būdinga problema – neišvystyta tausojančio/pažintinio turizmo infrastruktūra, nėra tokio turizmo tradicijų, kaip paramos tvariai vietinei plėtrai užtikrinti bei socialinėms-ekonominėms vietos bendruomenių sąlygoms gerinti. Tačiau svarbiausia problema – kvalifikuotų specialistų trūkumas. Su turistais bendraujantiems gamtos gidams būtina kompetencija, kaip organizuoti gerą ekskursiją, kaip patraukliai ir naudingai pristatyti saugomose teritorijose puoselėjamą gamtinį bei kultūrinį paveldą kuo įvairesnėms tikslinėms grupėms. Juk kokybiškas lankytojų aptarnavimas, ekskursijų vedimas yra viena iš saugomų teritorijų vizitinių kortelių, puiki galimybė propaguoti vertybes, diegti pozityvų požiūrį į saugomų teritorijų tikslus. Tačiau tam reikalinga gidų rengimo sistema, kuri užtikrintų žinių ir metodikos, kaip teorijos ir praktikos jungtį.

Kam Besiformuojanti žinių visuomenės verslo aplinka skatina suteikti naują reikšmę gido profesijai ir jo darbo rezultatui. Gamtos gidas turi būti pasirengęs sutikti ir į gamtą palydėti skirtingo amžiaus, skirtingų pomėgių, įvairių intersų asmenis. Todėl asmens, su kuriuo tenka dirbti, pažinimas yra viena iš svarbių gamtos gido profesinių kompetencijų. Gamtos gidas turi ne tik turėti psichologijos žinių, bet ir gebėti šias žinias taikyti bendraudamas su labai skirtingais žmonėmis. Kita vertus, pats gamtos gidas bendraudamas su klausytojais ar lankytojais turi patraukliai pateikti save publikai, mokėti sužavėti klausytoją ar patraukti jo dėmesį savo kalba, retorika, įvaizdžiu.

Darbas su skirtingomis tikslinėmis grupėmis: vaikais, šeimomis, senjorais reikalauja įvairių veiklos metodų, pedagoginių gudrybių išmanymo. Skirtingai turi būti planuojamos veiklos, parenkamas ekskursijų laikas, edukaciniai užsiėmimai. Tačiau bet kokia saviraikškos forma neatsiejama nuo gamtos, pasitelkiant visus pojūčius ją pažįstant ir atrandant skirtingais metų laikais, skirtingose vietose. Šiame gamtos ir žmogaus bendravime susijungia įvairių profesijų ir pomėgių, skirtingo amžiaus žmonių norai – tiesiog buti su gamta, gamtoje. Gamtos gidas gali padėti atrasti ir įprasminti šį vienijantį žmogaus ir gamtos ryšį.

Gamtos gidai laukia visų: gamtoje, su gamta, gamtai...

© 2010 "Gamtos gidai". Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS